ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่อัพเดท เนื้อหา ฝ่ายงาน
5 ตุลาคม 65 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คลิกเพื่อดูเอกสาร) บริหารงานบุคคล
9 กันยายน 65 ลิงค์ดาวโหลด GSP (คลิกเพื่อดูเอกสาร) ICT
14 พ.ค. 65 เผยแพร่นวัตกรรม รูปแบบการบริหารโรงเรียนสันทรายวิทยาคมสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ Nice for all "NIKARA" Model (คลิกเพื่อดูเอกสาร) ผู้อำนวยการ
20 ก.ย. 64 ประกาศโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติเป็นการชั่วคราว (คลิกเพื่อดูเอกสาร) งานบริหารวิชาการ
31 ก.ค. 64 ประกาศโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติเป็นการชั่วคราว (คลิกเพื่อดูเอกสาร) งานบริหารวิชาการ
16 ก.ค. 64 ประกาศโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เรื่อง การประมูลผู้ผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคม (คลิกเพื่อดูเอกสาร) งานบริหารทั่วไป
20 เม.ย. 64 ประกาศโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คลิกเพื่อดูเอกสาร) งานบุคคล
25 ก.พ. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (คลิกเพื่อดูเอกสาร) งานพัสดุ
1 ก.พ. 64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คลิกเพื่อดูเอกสาร) งานพัสดุ
22 ม.ค. 64 ใบสมัครเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิกเพื่อดูเอกสาร) วิชาการ
22 ม.ค. 64 ใบสมัครเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิกเพื่อดูเอกสาร) วิชาการ
22 ม.ค. 64 ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐาน (คลิกเพื่อดูเอกสาร) วิชาการ
22 ม.ค. 64 หลักฐานการสมัครเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (คลิกเพื่อดูเอกสาร) วิชาการ
22 ม.ค. 64 ประกาศโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เรื่องการเปิดเรียนทุกระดับชั้นตามปกติ (คลิกเพื่อดูเอกสาร) บริหาร
14 ธ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ฉบับที่ 7 (คลิกเพื่อดูเอกสาร) บริหาร

คนเก่งสันทรายวิทยาคม

นายสิรวิชญ์ อภิมร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

นักเรียนชุมนุมดนตรี

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านดนตรีนครเชียงรายสตริงคอมโบ้

นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน วอลเลย์บอล Mplus Champions League Chiangmai รุ่น U17

Website ภายในโรงเรียน

E - Learning

sansai online system

งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency)

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

เปิดวิชาการ Sansai Open House 2563

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

ช่องทางติดต่อออนไลน์

Designed by BootstrapMade

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

096 420 5129